HOME / COMPANY / DREJTORI : DIRECTOR

GJENERATA E PARË : FIRST GENERATION

- Ahmet Bahimaj
- Abdurrahman Nokshiqi
- Gani Loshi
- Jonuz Beqiraj
- Elez Nikqi
- Rrustem Selca
- Selajdin Kiqe
- Rrustem Bajrami
- Hysen Podrimcaku
- Esma Mulla
- Shqipe Hoxha
- Enver Berisha
- Shaban Shabanaj
- Isa Bajraktari
- Gani Shala
- Enver Elshani
- Sabrije Spahiu
- Jashar Berisha
- Nexhmije Selca

Pa Mure

03.05.18


Carmen

10.05.18


Një legjendë për dashurinë

17.05.18


Recomposed

24.05.18