HOME / SHFAQJET : SHOWS

2015

NGJYRAT E VALLËZIMIT : COLORS OF DANCE

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Mehmet Balkan

2014

LA SYLPHIDE

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Ilir Kerni

2014

SHE-RA-ZADE

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Alessandra Panzavolta

2015

OTHELLO

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Pullumb Agalliu

2014

YOUR STORIES, MY STORY

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Darrel Toulon

2014

KOPSHTI I SHPIRTËRAVE : THE GARDEN OF SOULS

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Risima Risimkin