HOME /SHFAQJET : SHOWS

2014

SHE-RA-ZADE

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Alessandra Panzavolta

2013

VERDI REQUIEM

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Michael Mao

2013

KOPELIA : COPPELIA

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Ilir Kerni

2014

KOPSHTI I SHPIRTËRAVE : THE GARDEN OF SOULS

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Risima Risimkin

2013

LIRIA IME : MY LIBERTY

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Israel Rodriguez

2013

ATY KU DRITA BIE : WHERE THE LIGHT FALLS

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Antonio Pio Fini