HOME /SHFAQJET : SHOWS

2008

MBRAMJE E BALETIT KLASIK :
A NIGHT OF CLASSICAL BALLET

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Sylvia Tomova

2006

KOLAZH BALETI : BALLET COLLAGE

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Elton Cefa

2004

S'PO DEGJIHET GONGU :
CAN'T HEAR THE GONG

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Gjergj Prevazi

2007

PERFORMANCE

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Gjergj Prevazi

2005

KONTRAST

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Gjergj Prevazi

2002

TRANZICION 2

Drejtori  Ahmet Brahimaj
Koreograf  Gjergj Prevazi & Shqiperi